Duurzaam ontwikkeld, circulair in gebruik

Mijn naam is Richard van der Poll, ontwikkelaar van het pand en oprichter van Green Offices. Ik heb het gebouw zo duurzaam mogelijk ontwikkeld en gebouwd. Bij alle keuzes heb ik met de kennis van toen de opties overwogen en de meest haalbare duurzame oplossing gekozen. Het gebouw is circulair afgebouwd en ingericht. Met Green Offices wil ik het pand graag delen met andere ondernemers die duurzaam of circulair ondernemen ook belangrijk vinden.

Duurzaam gebouw

Om te beginnen heeft het pand een extreem geïsoleerde schil en is het dak zon reflecterend. Binnen gebruiken we ledverlichting en andere energiebesparende maatregelen. Het klimaat wordt geregeld door bodemenergie via zes geboorde putten van 100 meter diepte. Voor de ventilatie zijn er twee kolossale installaties met warmteterugwinning aangebracht waardoor de frisse lucht wordt voorverwarmd. Regenwater wordt in een ondergrondse tank opvangen om vervolgens de toiletten mee te spoelen. Zo zijn er nog veel meer duurzame keuzes gemaakt.

Energielabel A++++

Door alle duurzame keuzes krijgt het pand energielabel A++++. Ook heeft het een zeer lage milieubelasting, 33% beter dan de huidige eis. Het pand is dan ook door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland 100% groen verklaard.