Ethische Code van

Green Harderwijk

Missie en Waarden

Bij Green Harderwijk streven we naar een duurzame toekomst waarin we bijdragen aan het welzijn van mens en planeet. Onze waarden zijn gebaseerd op integriteit, respect voor mensen en het milieu, verantwoordelijkheid en transparantie.

1. Integriteit

We handelen te allen tijde eerlijk, oprecht en ethisch. We vermijden belangenconflicten en nemen beslissingen die gebaseerd zijn op de hoogste ethische normen.

2. Respect

We respecteren de waardigheid, diversiteit en rechten van alle individuen, inclusief onze werknemers, klanten, leveranciers en de gemeenschap waarin we actief zijn.

3. Verantwoordelijkheid

We erkennen onze verantwoordelijkheid ten opzichte van de samenleving en het milieu. We streven ernaar om onze impact op het milieu te minimaliseren, eerlijke arbeidspraktijken te handhaven en actief bij te dragen aan de gemeenschap.

4. Transparantie

We streven naar openheid en transparantie in al onze activiteiten. We communiceren eerlijk en helder met alle belanghebbenden en verstrekken tijdig en nauwkeurig informatie over onze prestaties en besluitvormingsprocessen.

5. Duurzaamheid

We omarmen duurzaamheid als een kernprincipe van ons bedrijf. We streven naar continue verbetering van onze milieuprestaties, bevorderen duurzame praktijken binnen onze bedrijfsvoering en moedigen duurzaam gedrag aan bij onze werknemers en klanten.

Implementatie en Handhaving

De Ethische Code van Green Harderwijk is van toepassing op alle medewerkers, leidinggevenden, bestuurders en partners van onze organisatie. Het naleven van deze code is essentieel voor het behoud van onze integriteit en reputatie. Het management is verantwoordelijk voor het bevorderen van begrip en naleving van deze code en het nemen van passende maatregelen in geval van schendingen.