Screeningbeleid voor Leveranciers van

Green Harderwijk

Green erkent het belang van het kiezen van leveranciers die zich inzetten voor sociale en milieupraktijken die in lijn zijn met onze waarden en normen. Als B Corp-gecertificeerde organisatie zijn we toegewijd aan het bevorderen van duurzaamheid in onze toeleveringsketen en het ondersteunen van leveranciers die zich inzetten voor verantwoordelijk ondernemerschap. Dit screeningbeleid voor leveranciers is bedoeld om ervoor te zorgen dat onze leveranciers voldoen aan de hoogste normen van sociale en milieuprestaties.

1. Beoordelingscriteria

Green zal potentiële leveranciers beoordelen op basis van hun sociale en milieupraktijken en prestaties. We zullen kijken naar factoren zoals arbeidsomstandigheden, mensenrechten, milieubeheer, ethische bedrijfspraktijken en maatschappelijk verantwoord ondernemen.

2. Transparantie en Rapportage

We zullen van onze leveranciers verlangen dat ze transparant zijn over hun sociale en milieupraktijken en prestaties. Leveranciers zullen worden gevraagd om relevante rapporten, certificeringen en andere documentatie te verstrekken die hun inspanningen op dit gebied aantonen.

3. Continue Verbetering

We moedigen onze leveranciers aan om zich voortdurend te verbeteren op het gebied van sociale en milieuprestaties. We zullen samenwerken met leveranciers om hen te ondersteunen bij het implementeren van verbeteringen en het bereiken van hun duurzaamheidsdoelstellingen.

4. Contractuele Verplichtingen

Green zal duurzaamheidsclausules opnemen in contracten met leveranciers, waarin wordt vastgelegd dat zij zich moeten houden aan onze normen en richtlijnen voor sociale en milieuprestaties. Het niet naleven van deze verplichtingen kan leiden tot het beëindigen van de samenwerking.

5. Samenwerking en Betrokkenheid

We zullen samenwerken met onze leveranciers om duurzame oplossingen te ontwikkelen en te implementeren die sociale en milieuprestaties bevorderen. We zullen hen aanmoedigen om actief deel te nemen aan initiatieven voor duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen.

6. Evaluatie en Monitoring

Green zal regelmatig de prestaties van onze leveranciers evalueren en monitoren om ervoor te zorgen dat ze blijven voldoen aan onze sociale en milieunormen. Indien nodig zullen corrigerende maatregelen worden genomen om naleving af te dwingen.