Spijker Taxaties

Spijker Taxaties verzorgt taxaties voor verzekeringsdoeleinden conform art. 7:960BW. Onze specialismen zijn het bepalen van de herbouwwaarde van bedrijfsgebouwen en woningen alsmede de (vervangende) nieuwwaarde van bedrijfsinventarissen en machinerieën, huurders- en eigenarenbelang. Wij doen dit voor bedrijven, particulieren, tussenpersonen en volmachtbedrijven. Met meer dan 11 jaar ervaring geven wij taxaties af die voldoen aan de richtlijnen van de Verenigd Register-Taxateurs VRT.